Det skorter på anvendelsen av lovverket, mener pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus