Universitetssykehuset i Stavanger leter etter bedre behandlingsmetoder til pasienter med psykoser forårsaket av rusmidler.