Regjeringens nye helsereform møtes med skepsis fra en rekke faginstanser.