Rettsliggjøring av rusfeltet omfatter også valg av kontrollregimer for regulering av bruk og tilgjengelighet.