Det er knyttet stor spenning til hva som blir resultatet av UNGASS 2016.