Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-7)
av Sidsel Skotland
- Ei nybakt mor med rusproblemer trenger støtte og hjelp over lang tid, sier psykolog og forsker Torill Siqveland.
Sammendrag

– Ei nybakt mor med rusproblemer trenger støtte og hjelp over lang tid, sier psykolog og forsker Torill Siqveland.

(side 8-9)
av Kjetil S. Grønnestad
Universitetssykehuset i Stavanger leter etter bedre behandlingsmetoder til pasienter med psykoser forårsaket av rusmidler.
Sammendrag

Universitetssykehuset i Stavanger leter etter bedre behandlingsmetoder til pasienter med psykoser forårsaket av rusmidler.

(side 10-12)
av Sidsel Skotland
Organisasjonen for barnevernsforeldre representerer viktige stemmer på barnevernsområdet, mener byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide.
Sammendrag

Organisasjonen for barnevernsforeldre representerer viktige stemmer på barnevernsområdet, mener byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide.

(side 13)
av Astrid Renland
Regjeringens nye helsereform møtes med skepsis fra en rekke faginstanser.
Sammendrag

Regjeringens nye helsereform møtes med skepsis fra en rekke faginstanser.

(side 14)
Fag og debatt
(side 15-17)
av Mats Lillehagen og Anne Line Brettville-Jensen
Våre funn indikerer at lekkasje av LAR-medisiner er mindre helsefarlig enn tidligere antatt.
Sammendrag

Våre funn indikerer at lekkasje av LAR-medisiner er mindre helsefarlig enn tidligere antatt.

(side 18-20)
av Astrid Renland
Kampen mot organisert kriminalitet og menneskehandel har blitt redusert til et politisk adhoc-argument for å kriminalisere grupper i samfunnet man ikke liker.
Sammendrag

Kampen mot organisert kriminalitet og menneskehandel har blitt redusert til et politisk adhoc-argument for å kriminalisere grupper i samfunnet man ikke liker.

(side 21)
av Hilde Sofie Pettersen
(side 22-24)
av Sidsel Skotland
Tema: Juss og praksis
(side 28-31)
av Karl Harald Søvig
En side ved rettsliggjøringen er at spørsmålene kan omdefineres fra å være faglige vurderinger til å bli spørsmål om lovens vilkår er innfridde.
Sammendrag

En side ved rettsliggjøringen er at spørsmålene kan omdefineres fra å være faglige vurderinger til å bli spørsmål om lovens vilkår er innfridde.

(side 32-34)
av Jørgen Markus Jørgensen
Personer med behov for rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten gis et svakere vern enn andre pasienter.
Sammendrag

Personer med behov for rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten gis et svakere vern enn andre pasienter.

(side 35-37)
av Astrid Renland
Det skorter på anvendelsen av lovverket, mener pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Sammendrag

Det skorter på anvendelsen av lovverket, mener pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

(side 38-41)
av Laila Sandvold Macdonald
Anbudsrunden førte til at Phoenix Haga tok ut stevning mot Helse Sør-Øst.
Sammendrag

Anbudsrunden førte til at Phoenix Haga tok ut stevning mot Helse Sør-Øst.

(side 42-43)
av Astrid Renland
Rettsliggjøring av rusfeltet omfatter også valg av kontrollregimer for regulering av bruk og tilgjengelighet.
Sammendrag

Rettsliggjøring av rusfeltet omfatter også valg av kontrollregimer for regulering av bruk og tilgjengelighet.

(side 44-45)
av Laila Sandvold MacDonald
Økt rettsliggjøring - på godt eller vondt?
Sammendrag

Økt rettsliggjøring – på godt eller vondt?

Kultur
(side 46)
av Astrid Renland
(side 47-50)
av Ragnar Hauge
Det er knyttet stor spenning til hva som blir resultatet av UNGASS 2016.
Sammendrag

Det er knyttet stor spenning til hva som blir resultatet av UNGASS 2016.

  • ISSN Online: 1501-5580
  • ISSN Print: 1500-8614
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon