Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-7)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

– Ei nybakt mor med rusproblemer trenger støtte og hjelp over lang tid, sier psykolog og forsker Torill Siqveland.

(side 8-9)
av Kjetil S. Grønnestad
Sammendrag

Universitetssykehuset i Stavanger leter etter bedre behandlingsmetoder til pasienter med psykoser forårsaket av rusmidler.

(side 10-12)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

Organisasjonen for barnevernsforeldre representerer viktige stemmer på barnevernsområdet, mener byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide.

(side 13)
av Astrid Renland
Sammendrag

Regjeringens nye helsereform møtes med skepsis fra en rekke faginstanser.

(side 14)
Fag og debatt
(side 15-17)
av Mats Lillehagen og Anne Line Brettville-Jensen
Sammendrag

Våre funn indikerer at lekkasje av LAR-medisiner er mindre helsefarlig enn tidligere antatt.

(side 18-20)
av Astrid Renland
Sammendrag

Kampen mot organisert kriminalitet og menneskehandel har blitt redusert til et politisk adhoc-argument for å kriminalisere grupper i samfunnet man ikke liker.

(side 21)
av Hilde Sofie Pettersen
(side 22-24)
av Sidsel Skotland
Tema: Juss og praksis
(side 28-31)
av Karl Harald Søvig
Sammendrag

En side ved rettsliggjøringen er at spørsmålene kan omdefineres fra å være faglige vurderinger til å bli spørsmål om lovens vilkår er innfridde.

(side 32-34)
av Jørgen Markus Jørgensen
Sammendrag

Personer med behov for rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten gis et svakere vern enn andre pasienter.

(side 35-37)
av Astrid Renland
Sammendrag

Det skorter på anvendelsen av lovverket, mener pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

(side 38-41)
av Laila Sandvold Macdonald
Sammendrag

Anbudsrunden førte til at Phoenix Haga tok ut stevning mot Helse Sør-Øst.

(side 42-43)
av Astrid Renland
Sammendrag

Rettsliggjøring av rusfeltet omfatter også valg av kontrollregimer for regulering av bruk og tilgjengelighet.

(side 44-45)
av Laila Sandvold MacDonald
Sammendrag

Økt rettsliggjøring – på godt eller vondt?

Kultur
(side 46)
av Astrid Renland
(side 47-50)
av Ragnar Hauge
Sammendrag

Det er knyttet stor spenning til hva som blir resultatet av UNGASS 2016.

  • ISSN Online: 1501-5580
  • ISSN Print: 1500-8614
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon