Det er viktig å få mer kunnskap om rusmiddelbruk blant ungdom med migrantbakgrunn.