Statlige veiledere inngår i et samspill med lover og forskrifter som sammen danner ramme for statlig styring av kommuner.