Med den nye styringsformen New Public Management (NPM) ble næringslivets logikk, politikk og språk ploget for fullt inn i offentlig virksomhet.