Det er ti år siden rusreformen åpnet dørene for helsevesenet og byråkratiets inntog i rusfeltet.