Hvis en pasient ikke får lov til å gå eller oppholde seg enkelte steder i byen, er det en alvorlig innskrenking av bevegelsesfriheten.