Hva man legger i begrepene rusarbeid og ettervern er høyst forskjellig både blant tiltakene og kommunene.