proLAR har gjennomført pilotundersøkelse om hva brukerne mener om LAR-behandlingen.