Har reformene de senere årene gitt en utvikling fra helsepolitikk til styringsbyråkrati?