Rushelsetjenesten og rusbehandling handler om både politikk og kontroll.