Dokumentstyring av de profesjonelle praktikerne i førstelinjen kan karakteriseres som en betydelig og ekspansiv styringsindustri.