Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-6)
av Otto Von Münchow
Sammendrag

Mellom 80 og 90 politifolk deltok i februar i år i en omfattende aksjon mot skoler i Hordaland.

(side 7-9)
av Otto Von Münchow
Sammendrag

Ruskontrakter og oppfølgingsteam har vist seg å gi gode resultater overfor unge lovbrytere.

(side 10-11)
av Mona Vaagan
Sammendrag

ROS-teamet er et eksempel på en type lim som trengs i forbindelse med samhandlingsreformen.

(side 12)
Fag og debatt
(side 13-17)
av Nicolay B. Johansen
Sammendrag

Det er prinsipielle sider ved bruk av straffeloven som politisk styringsmiddel som er viktig å se på.

(side 18-19)
av Astrid Renland
Sammendrag

Solberg-regjeringen markerer tydelig at man ikke akter å videreføre Stoltenberg-regjeringens skadereduksjonspolitikk.

(side 20-22)
av Hanne Lorimer Aamodt
Sammendrag

Hvordan kan behandlerne legge forholdene best mulig til rette for at pasienten skal bli i behandling og lykkes?

(side 23)
av Hilde Sofie Pettersen,
(side 24-26)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

 

 

Tema: Konsum og problemer
(side 30-31)
av Ingeborg Rossow
Sammendrag

Når det gjelder økningen i alkoholkonsum og i drikkefrekvens, har den vært betydelig både for kvinner og menn. Både menn og kvinner drikker mer og oftere.

(side 33-34)
av Pål Henrik Kristiansen
Sammendrag

Seks av ti studenter ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer.

(side 34-35)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

Sammenhengen mellom alkohol og psykisk lidelse er et større problem enn vi til nå har tatt innover oss, sier psykiater og forsker Valborg Helseth.

(side 35-37)
av Kristin Buvik
Sammendrag

Alkoholloven møter en virkelighet som på nattetid kan være kaotisk og mangfoldig.

(side 39-40)
av Astrid Renland
Sammendrag

Hvorfor er det så lite politisk fokus på at høyt alkoholforbruk øker risikoen for partnervold?

(side 41-45)
av Edle Ravndal
Sammendrag

Mytene vitner om at samfunnets syn på kvinners forhold til alkohol både er komplekst og motsigelsesfullt.

(side 46-47)
av Laila Sandvold Macdonald
Sammendrag

Politikerne kan være uenige om mange ting, men blant medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ser det ut til å råde en tverrpolitisk enighet om en restriktiv alkoholpolitikk og ønske om mer forebyggende arbeid.

Kultur
(side 48)
av Astrid Renland
(side 49-50)
av Hege Duckert
Sammendrag

Myten om den bohemske og alkoholiserte forfatteren står sterkt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon