Under många år var narkotikapolitiken en svensk profilfråga, oavsett om det var social-demokratiska eller borgerliga regeringar som styrde.