Det er åpenbart at tildelingen av formelle rettigheter har gitt rusmiddelmisbrukere en langt bedre tilgjengelighet til behandling for sine somatiske og psykiske helseproblem.