Pasientene etterlyser forbedringer på flere områder, også når det gjelder institusjonen de for tiden er innlagt ved.