Vi trenger mer forskning for å øke kunnskapen om hvordan sentralstimulerende medisin virker for personer i LAR.