Bedre kvalitet på behandlingen. Nedtoning av ideologisk tilnærming. Mer kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tiltak: Har vi nådd hovedmålene i rusreformen?