Den medisinske disiplinen er en langt mer kapitalsterk disiplin enn den sosialfaglige.