I skyggen av oppmerksomheten omkring rusreformen lever kontrollsiden sitt liv, som om den ikke har sammenheng med det som tilbys på hjelpesiden.