EXIT LAR er et privat tiltak som vil spesialisere seg på å hjelpe LAR-pasienter som vil avslutte substitusjonsbehandlingen. Trengs dette?