Et tiltak som har hatt god effekt overfor tunge rusmisbrukere blir lagt ned i Bergen.