Standardiserte spørreskjema er ingen god innfallsvinkel til samtaler mellom lege og pasient om sårbare og skambelagte tema.