Guri Spilhaug har brukt halve livet på å få rusfeltet inn i medisinfagets varme.