Hvordan kan ungdommer som eksperimenterer med alkohol og andre rusmidler oppdages og hjelpes på et tidligere tidspunkt?