Øyafestivalen og Norwegian Wood er flotte festivaler, det er politi der og de ser ut til å dele den gode stemningen med resten av publikum. Ingen medier melder om narkotikabeslag på ovennevnte festivaler. På Hove-festivalen har politiet blant 52 000 besøkende over fire dager hatt 47 beslag av kannabisprodukter. Av disse 47 ble ti stykker tatt for bruk og 37 anmeldt for besittelse av hovedsakelig små mengder, fra ett til ti gram. De 47 personene må i tillegg til anmerkninger på rullebladet plusse høye forelegg på festivalutgiftsposten. Beslagene er hovedsakelig et resultat av at politiet bruker narkotikahunder. Juridisk legitimeres Agder-politiets aksjon som et ledd i forebyggende arbeid, hvilket vil si at det ikke kreves hjemmel for å aksjonere. På den måten anses ikke aksjonen som et brudd på legalitetsprinsippet som skal beskytte borgerne mot vilkårlig inngrep fra staten og sikre privatlivets fred. Oslo-politiet brukte ikke hunder på hovedstadens store festivaler, og hvorfor skulle de det? Politiet går heller ikke inn i Operaen og søker gjennom benkeradene selv om det sikkert hadde vært ett og annet å finne i publikums lommer og vesker. Vi hadde ikke akseptert at politiet med narkotikahunder jevnlig gjennomsøkte vesker, klær og kontorpult på arbeidsplassen, selv ikke i forebyggingsøyemed. Målet helliger som kjent ikke alle midler. Det er derfor forståelig at Elevorganisasjonen truer staten med søksmål fordi elevene ved videregående skoler opplever politiets aksjoner der som skremmende. De reiser et betimelig spørsmål når de spør hvorfor legalitetsprinsippet og personvernet ikke gjelder for dem.

I den godes tjeneste...

«Det siste året har ulovlige politimetoder blitt brukt ved flere skoler i Norge. Vi finner oss ikke i at ungdoms rettigheter blir trampet på bare fordi vi er unge.»

Ingrid Ophaug Dahl, Grønn Ungdom.