Utfordringen er å finne grensen for det som vurderes som normal adferd og det som oppleves som avvikende adferd.