E-journal er vedtatt i Stortinget, og nå ønsker regjeringen å utvide helseregistreringen til elektronisk fellesjournal.