Flere nye rusmidler utfordrer den etablert narkotikapolitikken og eksisterende behandlingsmetodikk.