Har fastleger og helsesøstre kunnskapen og motet som trengs for å gripe inn ved mistanke om begynnende rusproblemer?