Samspillet i stallen kan lede til ny innsikt og bedre selvforståelse.