Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-6)
av Otto von Münchow
Et tiltak som har hatt god effekt overfor tunge rusmisbrukere blir lagt ned i Bergen.
Sammendrag

Et tiltak som har hatt god effekt overfor tunge rusmisbrukere blir lagt ned i Bergen.

(side 7-9)
av Sidsel Skotland
Prosjektet Ungdom og Rus ved Oslo legevakt fikk langt flere henvendelser enn de hadde forestilt seg.
Sammendrag

Prosjektet Ungdom og Rus ved Oslo legevakt fikk langt flere henvendelser enn de hadde forestilt seg.

(side 10-12)
av Birgit Vartdal
EXIT LAR er et privat tiltak som vil spesialisere seg på å hjelpe LAR-pasienter som vil avslutte substitusjonsbehandlingen. Trengs dette?
Sammendrag

EXIT LAR er et privat tiltak som vil spesialisere seg på å hjelpe LAR-pasienter som vil avslutte substitusjonsbehandlingen. Trengs dette?

(side 13)
Fag og debatt
(side 14-16)
av Tone Øiern
E-journal er vedtatt i Stortinget, og nå ønsker regjeringen å utvide helseregistreringen til elektronisk fellesjournal.
Sammendrag

E-journal er vedtatt i Stortinget, og nå ønsker regjeringen å utvide helseregistreringen til elektronisk fellesjournal.

(side 18-22)
av Katrine Schepelern Johansen
Dansk misbrugspolitik har været gennem en proces, hvor brugernes ønsker til behandlingen langsomt har opnået større legitimitet.
Sammendrag

Dansk misbrugspolitik har været gennem en proces, hvor brugernes ønsker til behandlingen langsomt har opnået større legitimitet.

(side 23-25)
av Sidsel Skotland
Guri Spilhaug har brukt halve livet på å få rusfeltet inn i medisinfagets varme.
Sammendrag

Guri Spilhaug har brukt halve livet på å få rusfeltet inn i medisinfagets varme.

Tema: Primærtiltak og intervensjoner
(side 28-30)
av Cecilie Basberg Neumann og Mette I. Snertingdal
Utfordringen er å finne grensen for det som vurderes som normal adferd og det som oppleves som avvikende adferd.
Sammendrag

Utfordringen er å finne grensen for det som vurderes som normal adferd og det som oppleves som avvikende adferd.

(side 31-33)
av Torgeir Gilje Lid
Standardiserte spørreskjema er ingen god innfallsvinkel til samtaler mellom lege og pasient om sårbare og skambelagte tema.
Sammendrag

Standardiserte spørreskjema er ingen god innfallsvinkel til samtaler mellom lege og pasient om sårbare og skambelagte tema.

(side 34-37)
av Therese Z. Helgesen og Erik L. Kruse
Hvordan kan ungdommer som eksperimenterer med alkohol og andre rusmidler oppdages og hjelpes på et tidligere tidspunkt?
Sammendrag

Hvordan kan ungdommer som eksperimenterer med alkohol og andre rusmidler oppdages og hjelpes på et tidligere tidspunkt?

(side 38)
av Astrid Renland
Elevorganisasjonen varslet i august søksmål mot staten i det som blir omtalt som narkotikaforebyggende skoleinnsats med hund.
Sammendrag

Elevorganisasjonen varslet i august søksmål mot staten i det som blir omtalt som narkotikaforebyggende skoleinnsats med hund.

(side 39-40)
av Laila Sandvold Macdonald
Har fastleger og helsesøstre kunnskapen og motet som trengs for å gripe inn ved mistanke om begynnende rusproblemer?
Sammendrag

Har fastleger og helsesøstre kunnskapen og motet som trengs for å gripe inn ved mistanke om begynnende rusproblemer?

Kultur
(side 41-43)
av Otto von Münchow
Flere nye rusmidler utfordrer den etablert narkotikapolitikken og eksisterende behandlingsmetodikk.
Sammendrag

Flere nye rusmidler utfordrer den etablert narkotikapolitikken og eksisterende behandlingsmetodikk.

(side 44)
av Astrid Renland
(side 45-47)
av Ann Kern-Godal
Samspillet i stallen kan lede til ny innsikt og bedre selvforståelse.
Sammendrag

Samspillet i stallen kan lede til ny innsikt og bedre selvforståelse.

  • ISSN Online: 1501-5580
  • ISSN Print: 1500-8614
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon