Andre europeiske byer har fokus på skadereduksjon og avkriminalisering, i Oslo har kontrollen fått en dominerende posisjon.