Behandlingen av ruspasienter er syretesten på om vi har en helsetjeneste som ivaretar pasientrettighetene.