Det er vanskelig å få rusomsorgen som tema under valgkampen om ikke media setter det på dagsorden.