Arild Knutsen vil ha en streng og rettferdig ruspolitikk regulert av andre midler enn straffeloven.