Gir nytt drikkemønster færre alkoholrelaterte skader til tross for at vi drikker mer?