Bystyret i Oslo har vedtatt en utvidelse av politivedtektene, som innebærer at det er forbudt å sove på alle offentlige steder i Oslo. Utvidelsen er en bestilling fra politiet som vil ha et klarere regelverk for å hanskes med tilreisende bostedsløse. Tilreisende bostedsløse er en broket forsamling mennesker som spenner fra romfolk, asylsøkere, flyktninger og migranter uten oppholdsstatus til arbeidsløse og arbeidssøkende fra dypt kriserammede land i Øst- og Vest-Europa. Men det er ikke bare utenlandske bostedsløse som benytter offentlig uteareal som sovested. Det er til enhver tid mange med rus- og psykiske problemer, enten fordi akuttilbudene er fylt opp, eller fordi de av andre årsaker står uten tak over hodet. Vedtektsendringen gir politiet utvidet myndighet til å jage rundt og bøtelegg folk som sover ute selv om de ikke utgjør et ordensproblem. Det betyr også at de menneskene som sover ute må finne steder der de er skjult for politiet og med det også vil være mer utsatt for vold og overgrep. Det følger som kjent ikke et tilbud med forbudet. Vedtektsendringene gir kraftige signaler om en bred politisk vilje til å dytte problemer som burde håndteres av myndighetene både på lokalt og nasjonalt nivå, ned til politiet og med det redusere sosial nød til et lov- og orden-problem. Flere av de gruppene som vil få føle forbudet på kroppen, møtes allerede i dag med massiv kontroll og bøtelegges for ordensforstyrrelser, for ikke å etterfølge politiets pålegg eller for besittelse av brukerdoser. Ubetalte fakturaer fører til bøtesoning. Det er vanskelig å se annet enn at det er renovasjonsidealene fra løsgjengerloven som nå gjenreises, og det burde et velferdssamfunn skamme seg over.

Valgvake ...

«De drikker seg fulle stort sett hver dag i perioden. Med jevne mellomrom samles de på utvalgte steder og voldtar hverandre. De monterer lydanlegg på trafikkfarlige busser som de kjører rundt med hele natten. Når de samles, knuser de flasker, kaster søppel og slåss.» Ingebrigt Steen Jensen