Det er viktig å se sammenhengen mellom rusfeltet og samfunnet som helhet.