SV vil erstatte bøter og straff med god sosialpolitikk, helhetlig behandling og restriktiv regulering av alkohol.