Behandlingsforløp må tilpasses den enkeltes rusavhengiges behov.