Senterpartiet har lenge arbeidet for rusforebygging i et folkehelseperspektiv.