Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-5)
av Tone Øiern
(side 6)
av Tone Øiern
Sammendrag

I fagspråket forsøker man å innføre nyanserende begreper, som når man snakker om skadelig bruk, risikobruk eller problembruk.

(side 7-9)
av Otto Von Münchow
Sammendrag

Rusmiddelbrukere med ADHD er en pasientgruppe som hjelpeapparatet ikke er tilpasset til.

(side 10-11)
av Randi Johnsen
Sammendrag

Vold i nære relasjoner er i fokus, men overgrep mot eldre voksne er fortsatt et forsømt felt.

(side 12-13)
av Astrid Renland
Sammendrag

Jonas Gahr Støre og de unge beboerne fant fort tonen da statsråden besøkte avdeling for avhengighetsbehandling på Oslo Universitetssykehus.

(side 14)
Fag og debatt
(side 15-17)
av Knut Boe Kielland
Sammendrag

Kronisk HCV-infeksjon hos personer som er smittet etter stoffinjeksjoner kan få alvorlige følger senere i livet.

(side 18-20)
av Nils Asle Bergsgard & Trond Danielsen
Sammendrag

Målet for Stifinner’n er å gi de innsatte en mulighet til å mestre livet bedre uten å være styrt av rus og kriminalitet.

(side 21)
av Maria Wallin
Sammendrag

Berättelser från dom som ställts utanför

(side 22-24)
av Katja Johannessen
Sammendrag

Stadig nye tiltak vanskeliggjør bruken av offentlige rom til annet enn kommersielle formål.

(side 26-27)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

Mange faller gjennom uten rammer og grenser, mener Knut Boe Kielland.

TEMA Levevaner
(side 30-31)
av Hilde Evensen Holm
Sammendrag

Kommuner over hele landet gjennomfører denne våren kartlegginger av unges levekår.

(side 32-34)
av Trude Aalmen
Sammendrag

Kunnskap om ungdom gir retning i folkehelsearbeidet.

(side 35-38)
av Runa Frydenlund & Lena Müller
Sammendrag

Endringer i livsstil og levevaner fordrer at kommunenes arbeid med rus og folkehelse inntar et livsløpsperspektiv.

(side 39-41)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

Dårlig kosthold er hovedårsaken til dårlig helse i den norske befolkningen.

(side 42-43)
av Laila Sandvold Macdonald
Sammendrag

Folkehelseloven byr på store utfordringer for kommunene.

Kultur
(side 44-46)
av Mona Vaagan
Sammendrag

Kjøpere av gatemagasZinet vil lese om lokal stoffbrukerproblematikk.

(side 47)
av Astrid Renland
(side 48-50)
av Liese Recke
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon