Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-5)
av Tone Øiern
(side 6)
av Tone Øiern
I fagspråket forsøker man å innføre nyanserende begreper, som når man snakker om skadelig bruk, risikobruk eller problembruk.
Sammendrag

I fagspråket forsøker man å innføre nyanserende begreper, som når man snakker om skadelig bruk, risikobruk eller problembruk.

(side 7-9)
av Otto Von Münchow
Rusmiddelbrukere med ADHD er en pasientgruppe som hjelpeapparatet ikke er tilpasset til.
Sammendrag

Rusmiddelbrukere med ADHD er en pasientgruppe som hjelpeapparatet ikke er tilpasset til.

(side 10-11)
av Randi Johnsen
Vold i nære relasjoner er i fokus, men overgrep mot eldre voksne er fortsatt et forsømt felt.
Sammendrag

Vold i nære relasjoner er i fokus, men overgrep mot eldre voksne er fortsatt et forsømt felt.

(side 12-13)
av Astrid Renland
Jonas Gahr Støre og de unge beboerne fant fort tonen da statsråden besøkte avdeling for avhengighetsbehandling på Oslo Universitetssykehus.
Sammendrag

Jonas Gahr Støre og de unge beboerne fant fort tonen da statsråden besøkte avdeling for avhengighetsbehandling på Oslo Universitetssykehus.

(side 14)
Fag og debatt
(side 15-17)
av Knut Boe Kielland
Kronisk HCV-infeksjon hos personer som er smittet etter stoffinjeksjoner kan få alvorlige følger senere i livet.
Sammendrag

Kronisk HCV-infeksjon hos personer som er smittet etter stoffinjeksjoner kan få alvorlige følger senere i livet.

(side 18-20)
av Nils Asle Bergsgard og Trond Danielsen
Målet for Stifinner’n er å gi de innsatte en mulighet til å mestre livet bedre uten å være styrt av rus og kriminalitet.
Sammendrag

Målet for Stifinner’n er å gi de innsatte en mulighet til å mestre livet bedre uten å være styrt av rus og kriminalitet.

(side 21)
av Maria Wallin
Berättelser från dom som ställts utanför
Sammendrag

Berättelser från dom som ställts utanför

(side 22-24)
av Katja Johannessen
Stadig nye tiltak vanskeliggjør bruken av offentlige rom til annet enn kommersielle formål.
Sammendrag

Stadig nye tiltak vanskeliggjør bruken av offentlige rom til annet enn kommersielle formål.

(side 26-27)
av Sidsel Skotland
Mange faller gjennom uten rammer og grenser, mener Knut Boe Kielland.
Sammendrag

Mange faller gjennom uten rammer og grenser, mener Knut Boe Kielland.

TEMA Levevaner
(side 30-31)
av Hilde Evensen Holm
Kommuner over hele landet gjennomfører denne våren kartlegginger av unges levekår.
Sammendrag

Kommuner over hele landet gjennomfører denne våren kartlegginger av unges levekår.

(side 32-34)
av Trude Aalmen
Kunnskap om ungdom gir retning i folkehelsearbeidet.
Sammendrag

Kunnskap om ungdom gir retning i folkehelsearbeidet.

(side 35-38)
av Runa Frydenlund og Lena Müller
Endringer i livsstil og levevaner fordrer at kommunenes arbeid med rus og folkehelse inntar et livsløpsperspektiv.
Sammendrag

Endringer i livsstil og levevaner fordrer at kommunenes arbeid med rus og folkehelse inntar et livsløpsperspektiv.

(side 39-41)
av Sidsel Skotland
Dårlig kosthold er hovedårsaken til dårlig helse i den norske befolkningen.
Sammendrag

Dårlig kosthold er hovedårsaken til dårlig helse i den norske befolkningen.

(side 42-43)
av Laila Sandvold Macdonald
Folkehelseloven byr på store utfordringer for kommunene.
Sammendrag

Folkehelseloven byr på store utfordringer for kommunene.

Kultur
(side 44-46)
av Mona Vaagan
Kjøpere av gatemagasZinet vil lese om lokal stoffbrukerproblematikk.
Sammendrag

Kjøpere av gatemagasZinet vil lese om lokal stoffbrukerproblematikk.

(side 47)
av Astrid Renland
(side 48-50)
av Liese Recke
  • ISSN Online: 1501-5580
  • ISSN Print: 1500-8614
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon