Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-5)
av Otto von Münchow
Sammendrag

Det spesielt foruroligende er at stadig nye syntetiske rusmidler gjør sin entré i Norge.

(side 6-7)
av Astrid Renland
Sammendrag

Det er mulig å redusere risikoen for vold og drap gjennom tiltak som reduserer risikofaktorene for den lille gruppen som er i faresonen.

(side 8-9)
av Otto von Münchow
Sammendrag

En reell medvirkning betyr ikke at pasientene får alt, men at de tar ansvar for eget liv.

(side 10)
Fag og debatt
(side 11-12)
av Sylvia Koffeld-hamidane
Sammendrag

Nære relasjoner, rollemodeller, ansvar og vennskap var viktige elementer for veien ut av rusbruk, formidler beboere på Phoenix Haga.

(side 13-15)
av Birgit Vartdal
Sammendrag

I Norge kan de som viser gode holdninger får alternativer til straff for mindre alvorlige narkotikaforbrytelser.

(side 16)
av Benny Lihme
(side 17-20)
av Astrid Renland
Sammendrag

Seks måneder etter nedleggelsen av Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose på Vinderen konkluderer forskere med at tiltaket var noe andre kan lære av.

(side 21-23)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

Helsedirektoratets nye avdelingsdirektør, Gitte Huus, vil hvitmale rusfeltet.

TEMA Rus og helse
(side 26-28)
av Sidsel Skotland
Sammendrag

Lov om folkehelsearbeid pålegger kommunene å holde oversikt over faktorer som påvirker innbyggernes helse.

(side 29-31)
av Tone Øiern
Sammendrag

Hva ligger i begrepet «ansvar for egen helse» og rettferdig fordeling av folkehelse?

(side 32-35)
av Gry Wester
Sammendrag

Helsa er dårligst hos de med lavest inntekt og utdanning, men blir stadig bedre jo høyere opp på den sosiale rangstigen vi beveger oss.

(side 36-39)
av Astrid Renland
Sammendrag

Folkehelseblikket er ikke rettet mot den enkelte avhengige eller ruspasient, men mot fellesskapet som helsepolitisk utfordring.

(side 40-41)
av Laila Sandvold MacDonald
Sammendrag

Ser vi ruspolitikken i et folkehelseperspektiv?

Kultur
(side 42-44)
av Eva Magdalena Stambøl
Sammendrag

Albania er et viktig transittland for heroin fra Asia til det europeiske markedet, siste ledd i det såkalte Balkan-triangelet.

(side 45-46)
av Astrid Renland
Sammendrag

Nordmenn er best på røykeslutt, men likevel er ikke helsemyndighetene fornøyd.

(side 47)
av Astrid Renland
(side 48-50)
av Astrid Renland
Sammendrag

Det som er realiteter for Fagrådets tiltak, er variabler for rusfeltets medisinske behandlingsforskere.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon