Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Astrid Renland
Nyheter
(side 4-5)
av Otto von Münchow
Det spesielt foruroligende er at stadig nye syntetiske rusmidler gjør sin entré i Norge.
Sammendrag

Det spesielt foruroligende er at stadig nye syntetiske rusmidler gjør sin entré i Norge.

(side 6-7)
av Astrid Renland
Det er mulig å redusere risikoen for vold og drap gjennom tiltak som reduserer risikofaktorene for den lille gruppen som er i faresonen.
Sammendrag

Det er mulig å redusere risikoen for vold og drap gjennom tiltak som reduserer risikofaktorene for den lille gruppen som er i faresonen.

(side 8-9)
av Otto von Münchow
En reell medvirkning betyr ikke at pasientene får alt, men at de tar ansvar for eget liv.
Sammendrag

En reell medvirkning betyr ikke at pasientene får alt, men at de tar ansvar for eget liv.

(side 10)
Fag og debatt
(side 11-12)
av Sylvia Koffeld-hamidane
Nære relasjoner, rollemodeller, ansvar og vennskap var viktige elementer for veien ut av rusbruk, formidler beboere på Phoenix Haga.
Sammendrag

Nære relasjoner, rollemodeller, ansvar og vennskap var viktige elementer for veien ut av rusbruk, formidler beboere på Phoenix Haga.

(side 13-15)
av Birgit Vartdal
I Norge kan de som viser gode holdninger får alternativer til straff for mindre alvorlige narkotikaforbrytelser.
Sammendrag

I Norge kan de som viser gode holdninger får alternativer til straff for mindre alvorlige narkotikaforbrytelser.

(side 16)
av Benny Lihme
(side 17-20)
av Astrid Renland
Seks måneder etter nedleggelsen av Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose på Vinderen konkluderer forskere med at tiltaket var noe andre kan lære av.
Sammendrag

Seks måneder etter nedleggelsen av Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose på Vinderen konkluderer forskere med at tiltaket var noe andre kan lære av.

(side 21-23)
av Sidsel Skotland
Helsedirektoratets nye avdelingsdirektør, Gitte Huus, vil hvitmale rusfeltet.
Sammendrag

Helsedirektoratets nye avdelingsdirektør, Gitte Huus, vil hvitmale rusfeltet.

TEMA Rus og helse
(side 26-28)
av Sidsel Skotland
Lov om folkehelsearbeid pålegger kommunene å holde oversikt over faktorer som påvirker innbyggernes helse.
Sammendrag

Lov om folkehelsearbeid pålegger kommunene å holde oversikt over faktorer som påvirker innbyggernes helse.

(side 29-31)
av Tone Øiern
Hva ligger i begrepet «ansvar for egen helse» og rettferdig fordeling av folkehelse?
Sammendrag

Hva ligger i begrepet «ansvar for egen helse» og rettferdig fordeling av folkehelse?

(side 32-35)
av Gry Wester
Helsa er dårligst hos de med lavest inntekt og utdanning, men blir stadig bedre jo høyere opp på den sosiale rangstigen vi beveger oss.
Sammendrag

Helsa er dårligst hos de med lavest inntekt og utdanning, men blir stadig bedre jo høyere opp på den sosiale rangstigen vi beveger oss.

(side 36-39)
av Astrid Renland
Folkehelseblikket er ikke rettet mot den enkelte avhengige eller ruspasient, men mot fellesskapet som helsepolitisk utfordring.
Sammendrag

Folkehelseblikket er ikke rettet mot den enkelte avhengige eller ruspasient, men mot fellesskapet som helsepolitisk utfordring.

(side 40-41)
av Laila Sandvold MacDonald
Ser vi ruspolitikken i et folkehelseperspektiv?
Sammendrag

Ser vi ruspolitikken i et folkehelseperspektiv?

Kultur
(side 42-44)
av Eva Magdalena Stambøl
Albania er et viktig transittland for heroin fra Asia til det europeiske markedet, siste ledd i det såkalte Balkan-triangelet.
Sammendrag

Albania er et viktig transittland for heroin fra Asia til det europeiske markedet, siste ledd i det såkalte Balkan-triangelet.

(side 45-46)
av Astrid Renland
Nordmenn er best på røykeslutt, men likevel er ikke helsemyndighetene fornøyd.
Sammendrag

Nordmenn er best på røykeslutt, men likevel er ikke helsemyndighetene fornøyd.

(side 47)
av Astrid Renland
(side 48-50)
av Astrid Renland
Det som er realiteter for Fagrådets tiltak, er variabler for rusfeltets medisinske behandlingsforskere.
Sammendrag

Det som er realiteter for Fagrådets tiltak, er variabler for rusfeltets medisinske behandlingsforskere.

  • ISSN Online: 1501-5580
  • ISSN Print: 1500-8614
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon