I skrivende stund er julebordsesongen i full gang med alle sine gjentatte problemstillinger knyttet til overstadig fyll, partykultur som ekskluderer alle som ikke drikker eller ikke orker å ta del i kollegaers flatfyll, vold, køer på legevakten og overfylte fyllearrester. Det er noe interessant med denne sesongbetonte bingedrikkingen, eller festdrikking som liksom høres penere ut, der formålet med fråtsing i alkohol er fylla. Mot- satsen er «sosial drikking», som også kan føre til beruselse, men der formålet med inntaket ikke er å bli det man på godt norsk kaller drita full. Som fenomen og begrep er bingedrikking i hovedsak et uttrykk for en alkoholkultur hos unge voksne av begge kjønn, særlig i Nord-Skandinavia, men også i Storbritannia. Om man ser bort fra julebordsesongen. For selv om de fleste nord- menn i dag vil definere seg i kategorien som drikker sosialt, er aksepten stor for at førjuls- feiringen skal være en sesongbetont unntakstilstand for folk i alle aldre. Man finner i sommerhalvåret ikke lignende tilstander i bygatene, selv om tilgangen til både utepils og svalende hvitvin er tilnærmet ubegrenset. Det er derfor for enkelt å si at julebordsfylla bare er en gjenspeiling av nordmenns alkoholkultur. Det forskes mye på alkohol når det gjelder forbruk, skader og effekten av kontrolltiltak som kan redusere alkoholkonsumet. Men et søk på Google viser at det er dårlig med kunnskap når det gjelder den kulturelle dimensjonen og mønstrene som festdrikking og alkoholkulturer inngår i. Det er i dag for enkelt å hevde at bingedrikkingen gjenspeiler maskulin drikkekultur, akkurat som det er behov for å se hvilke andre variabler enn promillen som spiller inn i koblin- gen mellom alkohol og vold.

ASTRID RENLAND

Kannabiskulturer ...

Sitatet:

«Jakten på rusen er kanskje det mest sentrale trekket ved bruken av alkohol i vår kultur, og man finner eksempler på det allerede fra vikingenes tid. I tillegg har alkoholbruk i Norge stort sett alltid vært knyttet til høytid og festlige lag. Derfor er det ingen overraskelse at mange drikker seg fulle på julebordet.»

Inger Synnøve Moan, Sirus