Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3)
(side 4-6)
av Sidsel Skotland
Rusfeltet ble tilgodesett med 300 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2009. Det er delte meninger blant rusfeltets aktører om viljen til å satse er tilstrekkelig.
(side 6-7)
av Sidsel Skotland
Byrådet i Oslo vil legge ned Fri rettshjelp og redusere støtten til de andre lavterskeltilbudene for rettshjelp.
(side 8-9)
av SIRI B. GELLEIN
Nye nasjonale forskrifter åpner for lik praktisering av medikamentbasert rusbehandling over hele landet. Men motstanden mot å tilby flere metadon er stor blant de som til nå har hatt en ...
(side 10)
av Sidsel Skotland
Vi hadde lyst til å gjøre noe samfunnsnyttig. Vi ønsket ikke bare ei innadretta og sjøldyrkende markering da vi skulle feire 110-årsjubileumet vårt, forteller styremedlem Dagfrid Hammersvik i Den Norske ...
(side 11-12)
av Jon Iver Grue
Jeg hadde ved et titalls anledninger før ikke møtt opp til avtalte møter. Jeg kan med hånda på hjertet si at ordningen forandret livet mitt! Uten kontak- ten via sms ...
(side 12)
(side 13-14)
av arne klyve
Verdighet er noe subjektivt og sterkt beslektet med respekt og anseelse.
(side 15-16)
Er loven et viktig instrument i forebygging hiv-spredning? Spørsmålet er aktuelt i en periode hvor hiv-tal-lene stiger, samtidig som norske myndigheter evaluerer straffeloven. Paragraf 155 som skal beskytte ...
(side 16-17)
av Laila Sandvold Macdonald
Forbudspolitikk eller skadereduksjon? Filmen Åra som går dannet opptakt til en debatt i Parkteatret 29.oktober som viser at dette er et spørsmål hvor meningene spriker.
(side 18-19)
av Øystein Skjælaaen
Etter seks år med politisk tautrekking og omfattende debatt, åpnet sprøyterommet i Oslo 1. februar 2005. De tyngste narkotikabrukerne fikk endelig et tilrettelagt lokale til injeksjon av heroin. Forhåpningene var store blant ...
(side 20-22)
av SUNNEV GRAN
Hans Olav Fekjærs Rus er et standardverk som brukes blant annet ved høyskoler som tilbyr utdanning i rusfeltet, og boka kommer i ny, oppdatert versjon rundt årsskiftet. Det lengste kapitlet ...
(side 23)
av Astrid Renland
Forbud hindrer tilbud, var budskapet da Norsk Organisasjon for Reform av Marihuana Lovgivningen, Normal, demonstrerte utenfor Stortinget lørdag 15. november.
(side 24-25)
(side 26-28)
av KNUT PAPENDORF
Det går tre kongeveier til skadereduksjon i rusmiddelpolitikken. For det første en storstilt substituering med metadon eller lignende substanser, for det andre en omfattende satsing på sprøyterom-/helseromkonseptet, og for ...
(side 29-31)
av Ole Martin Larsen
Legeordinert heroin vil bli innført i Danmark i løpet av første halvår 2009. Jørgen Kjær, leder i Brugerforeningen for aktive stofbrugere (BF), mener det er lagt opp til en skivebom i ...
(side 32-33)
av Astrid Skretting
Tiltak med skadereduksjon som mål får en stadig bredere plass i rusmiddelpolitikken. Så lenge det kan fremholdes at noe bidrar til å redusere skader av rusmiddelmisbruk, ser det ut til ...
(side 34-35)
av Laila Sandvold Macdonald
Skadereduksjonstiltak er et omstridt tema i rusbehandling.
(side 36-37)
av CECILIE HØIGÅRD
Siden 1990 ha det vært avholdt årlige, verdensomspennende konferanser om skadereduksjon som rettesnor for narkotikapolitikken.
(side 38-40)
av Stein Lillevolden
Norge har tatt noen fryktsomme skritt i skadereduserende retning, men dette har i liten grad skjedd innenfor fengselsmurene
(side 41-44)
av KATRINE REE HOLMØY
Et internasjonalt brukernettverk er ett skritt nærmere å bli virkelighet etter at rundt 90 brukere fra over 20 land kom sammen hos BrugerForeningen i København.
(side 45)
av Otto Von Mnchow
Det er viktig å satse på kreative uttrykksformer i fengselet. Musikktilbudet utgjør et fristed bak murene og et sosialt holdepunkt etter endt soning.
(side 46-47)
av Guro Waksvik
Gambling har gått fra umoral og synd til å bli statskontrollert familieunderholdning med mange risikomomenter.
  • ISSN Online: 1501-5580
  • ISSN Print: 1500-8614
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon